Đèn nhấp nháy trên máy rửa bát Samsung

Đèn nhấp nháy máy rửa bát samsung có ý nghĩ gì

Một số mẫu máy rửa bát không có màn hình kỹ thuật số, vì vậy khi đến lúc hiển thị mã lỗi, chúng sẽ sử dụng đèn nhấp nháy để thay thế. Sự kết hợp của các đèn nhấp nháy xác định mã là gì. Tuy nhiên, vì đèn có thể nhấp nháy trong quá trình sử dụng thường xuyên, bạn thực sự chỉ nên coi đây là mã lỗi nếu máy rửa bát không hoạt động bình thường, chẳng hạn như dừng giữa chu kỳ. Giải quyết mã lỗi thường bao gồm một số sửa chữa nhỏ, chẳng hạn như điều chỉnh nhiệt độ của nguồn cấp nước của bạn hoặc đảm bảo rằng ống thoát nước đã được lắp đặt đúng cách.

Quan trọng
Nếu máy rửa bát của bạn là hiển thị mã lỗi thay vì đèn nhấp nháy hoặc nhấp nháy, hãy xem bài viết khác của chúng tôi để biết ý nghĩa của mã lỗi.
Luôn thực hiện khắc phục sự cố chính xác trước khi cố gắng cài đặt lại máy rửa bát hoặc xóa mã. Nếu không, vấn đề gây ra lỗi sẽ không được giải quyết, có thể khiến lỗi quay trở lại hoặc làm hỏng máy rửa bát.

Auto và Express 60

 • Điều này có nghĩa là bảng điều khiển phát hiện một nút bị kẹt.

1. Tắt máy rửa bát.
2. Chạm vào mọi nút trên bảng điều khiển.


Nếu bất kỳ nút nào hoạt động không chính xác hoặc mã lỗi trả về sau khi bật lại máy rửa bát, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Auto và heavy

 • Điều này có nghĩa là có quá nhiều nước trong máy rửa bát. Điều này thường liên quan đến một vấn đề thoát nước.

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Auto, normal và express 60

 • Điều này có nghĩa là bảng điều khiển phát hiện một nút bị kẹt.

1. Tắt máy rửa bát.

2. Chạm vào mọi nút trên bảng điều khiển.

Nếu bất kỳ nút nào hoạt động không chính xác hoặc mã lỗi trả về sau khi bật lại máy rửa bát, hãy liên hệ với trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Auto và normal

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát quá nóng.

1. Đổ sạch máy rửa bát
2. Thêm chất tẩy rửa như bột hay viên rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và liên hệ với trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Auto

 • Điều này có nghĩa là áp suất hoặc nhiệt độ nước không chính xác.

Xác minh áp suất nước và nhiệt độ đáp ứng yêu cầu cấp nước.
Vòi Floodsafe không tương thích với máy rửa bát Samsung và không nên sử dụng.
Xác minh rằng nguồn cấp nước đã được bật.

1. Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy truy cậpTrung tâm hỗ trợđể yêu cầu dịch vụ.
2. Tinh tế và nhanh chóng
3. Điều này có nghĩa là cảm biến không thể phát hiện rằng cửa đã đóng.

Đảm bảo rằng cửa được đóng đúng cách

Delicate và quick

 • Điều này có nghĩa là cảm biến không thể phát hiện rằng cửa đã đóng.

Delicate

 • Điều này có nghĩa máy rửa bát không thể thoát nước

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Express 60

 • Điều này có nghĩa là áp suất hoặc nhiệt độ nước không đúng.

1. Xác minh áp suất nước và nhiệt độ đáp ứng yêu cầu cấp nước.
2. Vòi Floodsafe không tương thích với máy rửa bát Samsung và không nên sử dụng.
3. Xác minh rằng nguồn cấp nước đã được bật.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gọi cho trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy , Delicate, Quick

 • Điều này có nghĩa là cảm biến nhiệt độ đang bị lỗi.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi cho trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy, Delicate và Smart Auto

 • Điều này có nghĩa là cảm biến nhiệt độ đang bị lỗi.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy và Delicate

 • Điều này có nghĩa là bình nóng lạnh đang bị hỏng.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy và Express 60

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát không có khả năng làm nóng.

Gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy và quick

 • Điều này có nghĩa là có quá nhiều nước trong máy rửa bát. Điều này thường liên quan đến một vấn đề thoát nước.

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Heavy, Quick + và Smart Auto

 • Điều này có nghĩa là cảm biến nhiệt độ đang bị lỗi.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy và Quick +

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát không có khả năng làm nóng.

Gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy và smart auto

Điều này có nghĩa là có quá nhiều nước trong máy rửa bát. Điều này thường liên quan đến một vấn đề thoát nước.

 • Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
 • Kiểm tra ống thoát nước.
 • Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
 • Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Heavy (kiểu máy không có Express 60)

 • Điều này có nghĩa là cảm biến rò rỉ của máy rửa bát phát hiện độ ẩm. Khi mã này xảy ra, máy rửa bát sẽ tự bật và không tắt. Trong thời gian này, nó sẽ cố gắng thoát nước đi.

1. Nếu bạn thấy rò rỉ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về cách sủa máy rửa bát bị rò rỉ.
2. Nếu bạn chắc chắn rằng không có rò rỉ:
3. Nếu bạn vừa mới di chuyển máy rửa bát, một số nước có thể đã bắn ra gần bộ cảm biến. Cho nó thời gian để khô. Nếu tiếng ồn của máy rửa bát gây khó chịu, hãy rút phích cắm hoặc tắt nó ở cầu dao.
4. Nếu gần đây bạn đã kết nối máy rửa bát với thùng xử lý rác, hãy đảm bảo rằng nắp thùng đổ rác đã được tháo ra.
5. Đảm bảo rằng ngăn phân phối chất tẩy rửa như muối, bột rửa bát …không bị đổ đầy hoặc thêm chất tẩy rửa bên ngoài ngăn phân phối.

Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Heavy (kiểu máy có Express 60)

 • Điều này có nghĩa là có quá nhiều nước trong máy rửa bát. Điều này thường liên quan đến một vấn đề thoát nước.

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch ống thoát nước, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Nomal, Delicate và Quick

 • Điều này có nghĩa là nước quá nóng.

Xác minh rằng nguồn cấp nước nóng không được đặt trên 176 °F.

Normal, delicate và smart auto

 • Điều này có nghĩa là nước quá nóng.

Xác minh rằng nguồn cấp nước nóng không được đặt trên 176 °F.

Nếu không, nhưng lỗi vẫn xảy ra, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal và Delicate

 • Điều này có nghĩa là bảng điều khiển phát hiện một nút bị kẹt.

1. Tắt máy rửa bát
2. Chạm vào mọi nút trên bảng điều khiển.

Nếu bất kỳ nút nào hoạt động không chính xác hoặc mã lỗi trả về sau khi bật lại máy rửa bát, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal, heavy và express 60

 • Điều này có nghĩa là nhiệt điện trở đã bị đoản mạch.

Gọi trung tâm bảo hành để được hỗ trợ.

Normal, heavy và quick

 • Điều này có nghĩa là không có đủ nước trong máy rửa bát.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal, heavy và smart auto

 • Điều này có nghĩa là không có đủ nước trong máy rửa bát.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal và heavy

 • Điều này có nghĩa là nhiệt điện trở hoạt động không chính xác.

Gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal và quick

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát quá nóng.

1. Đổ sạch máy rửa bát

2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal, quick + và smart auto

 • Điều này có nghĩa là nước quá nóng.

Xác minh rằng nguồn cấp nước nóng không được đặt trên 176 °F.

Nếu tiếp tục xảy ra lỗi hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal và quick +

 • Điều này có nghĩa là bảng điều khiển phát hiện một nút bị kẹt.

1. Tắt máy rửa bát
2. Chạm vào mọi nút trên bảng điều khiển.

Nếu bất kỳ nút nào hoạt động không chính xác hoặc mã lỗi trả về sau khi bật lại máy rửa bát, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal và smart auto

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát quá nóng.

1. Đổ sạch máy rửa bát
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Normal

 • Điều này có nghĩa là cảm biến rò rỉ của máy rửa bát phát hiện độ ẩm. Khi mã này xảy ra, máy rửa bát sẽ tự bật và không tắt. Trong thời gian này, nó sẽ cố gắng thoát nước đi.

1. Nếu bạn thấy rò rỉ, hãy xem hướng dẫn của chúng tôi về máy rửa bát bị rò rỉ nước để khắc phục sự cố.
2. Nếu bạn chắc chắn rằng không có rò rỉ:
– Nếu bạn vừa mới di chuyển máy rửa bát, một số nước có thể đã bắn ra gần bộ cảm biến. Cho nó thời gian để khô. Nếu tiếng ồn của máy rửa bát gây khó chịu, hãy rút phích cắm hoặc tắt nó ở cầu dao.
– Nếu gần đây bạn đã kết nối máy rửa bát với thùng xử lý rác, hãy đảm bảo rằng nắp thùng đổ rác đã được tháo ra.
– Đảm bảo rằng ngăn phân phối chất tẩy rửa không bị đổ đầy hoặc thêm chất tẩy rửa bên ngoài ngăn phân phối.

Nếu bạn tiếp tục gặp lỗi, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Quick

 • Điều này có nghĩa là áp suất hoặc nhiệt độ nước không chính xác.

1. Xác minh áp suất nước và nhiệt độ đáp ứng yêu cầu cấp nước.
2. Vòi Floodsafe không tương thích với máy rửa bát Samsung và không nên sử dụng.
3. Xác minh rằng nguồn cấp nước đã được bật.

Quick +

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát không thể thoát nước.

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Smart auto, heavy và delicate

 • Điều này có nghĩa là cảm biến nhiệt độ đang bị lỗi.

1. Đổ sạch máy rửa bát.
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Smart auto và heavy

Điều này có nghĩa là có quá nhiều nước trong máy rửa bát. Nó thường liên quan đến một vấn đề thoát nước.

1. Kiểm tra kết nối thoát nước của máy rửa bát tại bồn rửa.
2. Kiểm tra ống thoát nước.
3. Nước chảy trong bồn rửa mà máy rửa bát được kết nối với.
4. Làm sạch cống, bộ lọc và bể chứa trong bồn.

Smart auto, normal và delicate

 • Điều này có nghĩa là nước quá nóng.

1. Xác minh rằng nguồn cấp nước nóng không được đặt trên 176 °F.

Nếu không, nhưng lỗi vẫn xảy ra, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Smart auto và normal

 • Điều này có nghĩa là máy rửa bát quá nóng.

1. Đổ sạch máy rửa bát
2. Thêm chất tẩy rửa, và sau đó chạy một chu trình bình thường.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy tắt nguồn máy rửa bát tại bộ ngắt mạch và gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Smart auto

 • Điều này có nghĩa là áp suất hoặc nhiệt độ nước không chính xác.

1. Xác minh áp suất nước và nhiệt độ đáp ứng yêu cầu cấp nước.
2. Vòi Floodsafe không tương thích với máy rửa bát Samsung và không nên sử dụng.
3. Xác minh rằng nguồn cấp nước đã được bật.

Nếu lỗi vẫn xảy ra, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Tất cả bốn (hoặc nhiều) đèn đang nhấp nháy

 • Điều này có nghĩa là bảng điều khiển không thể giao tiếp với phần còn lại của máy rửa bát.

Tắt máy rửa bát ở bộ ngắt mạch, đợi hai phút rồi bật lại. Nếu lỗi vẫn tiếp diễn, hãy gọi trung tâm bảo hành để yêu cầu dịch vụ.

Bất kỳ sự kết hợp đèn nào khác đang nhấp nháy

Đèn nhấp nháy không phải lúc nào cũng có nghĩa là mã lỗi. Trên một số kiểu máy, trạng thái hiện tại của chu kỳ sẽ nhấp nháy. Trước khi cho rằng đèn nhấp nháy có nghĩa là có vấn đề với máy rửa bát, hãy kiểm tra xem máy rửa bát có gặp phải bất kỳ vấn đề hoặc triệu chứng nào khác hay không.

Nếu máy rửa bát hiển thị kết hợp đèn nhấp nháy không có trong danh sách này, hãy khắc phục sự cố mà máy rửa bát đang gặp phải. Bạn có thể tìm kiếm sự trợ giúp của trung tâm bảo hành để giải quyết vấn đề của bạn. Ngược lại, nếu máy rửa bát của bạn đang hoạt động bình thường, bạn không cần thực hiện thao tác nào.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Nhấp vào số ngôi sao để đánh giá!!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số phiếu: 15

Chưa có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Hotline: 0989.204.876

Fabulous - Chuyên kinh doanh các sản phẩm gia dụng thân thiện với môi trường. Bỏ qua